fbpx

november 2019

Osaühingu asutamine 2. osa

2020-05-22T05:11:36+03:0013.11.2019|Categories: Ettevõtte asutamine|Tags: , |

Loe ka Osaühingu asutamine 1. osa Äriseadustik (lühend - ÄS) § 135. Osaühingu mõiste (1) Osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. (2) Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest. (3) Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osakapital peab olema vähemalt 2500 eurot. ÄS § 137.

Raamatupidamise korraldamise põhinõuded

2021-03-21T05:08:24+02:0013.11.2019|Categories: Raamatupidamine|Tags: , , |

Kes on raamatupidamiskohustuslane? Raamatupidamise seadus (lühend - RPS) § 2 Raamatupidamiskohustuslaseks on Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna, kohaliku omavalitsuse üksus, iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal. Raamatupidamise korraldamise põhinõuded Raamatupidamise korraldamise kohustus on vastavalt äriseadustiku § 183 osaühingu juhatusel, kes võib

märts 2016

Mis on majandusaasta?

2020-10-11T03:22:48+03:0018.03.2016|Categories: Ettevõtte asutamine|Tags: |

Majandusaasta on ettevõtte 12 kuu pikkune aruandlusperiood, mille kohta koostatakse majandusaasta aruanne. Majandusaasta algab alati ettevõtte asutamisega. See aga ei tähenda, et sa peaksid majandusaasta selle järgi panema. Tavapärane majandusaasta on kalendriaasta ehk 01.01 - 31.12. Majandusaasta pikkus võib erineda  asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul. Sellisel juhul võib majandusaasta olla

Go to Top