Raamatupidamise sisseseadmine

Alusta raamatupidamise sisseseadmisega kohe kui ettevõtte asutad. Soovitus, et kogu kuludokumendid kokku ja otsi enne majandusaasta aruande tegemist raamatupidaja, on halb soovitus. Järgnevalt vaatame üle, kuidas raamatupidamise sisseseadmine käib.

Raamatupidamise korraldamise põhinõuded

RPS § 4. Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud:

 • korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemusest ja rahavoogudest;
 • dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;
 • kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
 • koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras;
 • säilitama raamatupidamise dokumente.

Raamatupidamise programmi valimine

Oluline on, et raamatupidamise tarkvara kuuluks ettevõttele. Sellisel juhul saad kasutada abi või kui vahetad raamatupidajat, siis kõik andmed on alles. Uuri eelnevalt, kas lisakasutaja lisamine on piiramatu või lisatasu eest.

Valiku raamatupidamise tarkvaradest leiad näiteks lehtedelt RMP.ee ja RUP.ee. Kõigepealt pane paika eelarve. Kas soovid tasuda kuumaksuga või kannete järgi. Kui eelarve on väga piiratud ja alguses tegevust veel pole, siis võiksid kasutada kandepõhist hinnastamist.

Näiteks  SmartAccountsil on nii mahupõhine kui kuupõhine tasumine. 5 euro eest saad teha 25 kannet ehk kande hinnaks tuleb 20 senti. 15 euro eest saad 100 kannet ehk 15 senti kanne. 25 euro eest saad 250 kannet ehk 10 senti kanne.

ERPLY nimega leiad 2 programmi. Lihtsalt ERPLY on kassa- ja laotarkvara ja raamatupidamiseks on ERPLY Books. Erply Booksil on hinnakiri Komplekteeri. See algab 0 eurost ja mugavused saad väikese raha eest. Näiteks pangaimport on 1 € ja ostuarvete postkast (arve kohta) on 0,15 €. Kahjuks lisakasutaja (raamatupidaja jaoks) on 5 €.

Hea uudis on see, et Erply Booksil on integratsioon Swedbankiga. Jääb ära isegi käsitsi pangafaili importimine kui müügi- või ostuarve on programmis olemas. Kui programmis pole vastet siis pead selle käsitsi korda tegema ehk kui vajutad pangaimport, siis näed, mis on sünkroonimata ja lisad vajaliku deebet või kreedit konto pangaimpordis. Kui ei oska määrata, siis lase raamatupidajal teha konto “Selgituskonto”. See tehakse lühiajaliste nõuete alla ja raamatupidamise teenuse pakkujad kasutavad seda siis, kui algdokument puudub aga pank on vaja “läbi kanda”. Kui oled käibemaksukohuslane, siis tuleb hiljemalt enne deklareerimist algdokument esitada. Väljamaksed, mille kohta maksumaksjal puudub raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ettenähtud nõuetele vastav algdokument, tuleb maksta tulumaksu (TuMS § 51 lg 2 p 3).

Tagasi tulles SmartAccountsi juurde, siis sellel on integratsioon LHV pangaga. Kui teenus on aktiveeritud, siis ei ole pangakonto väljavõtet enam failide vahendusel vaja SmartAccountsi importida.

Mis edasi?

Kui programm on välja valitud, siis registreeri kasutajaks (näiteks vali kas ERPLY Books või SmartAccounts). SmartAccountsi on võimalik proovida ka demo-versioonina (lehe lõpus). Järgnevad näited on nende programmide kohta.

Raamatupidamise sisseseadmine maksab 1€/1kanne

Raamatupidamise programmi seadistamine

Kuigi alguses saad programmi kasutada kuu aega tasuta, siis otsi üles koht, kus näed oma paketi andmeid.

 • Erply Books – Sätted → Hinnakiri
 • SmartAccounts – Seaded (üleval paremal) → Arvelduse seaded (vasakus veerus kõige lõpus)

Järgmisena otsi üles kontoplaan ja tutvu sellega. Soovitav on vaadata kasumiaruande kontosid, et teada, mis tulu ja kulu kontod on juba olemas ja mis kontosid oleks vaja lisada. Mõtle läbi oma müük. Ära lisa kõike üldkontole vaid tee eraldi konto kui müüd rohkem kui 1 toodet/teenust. Hiljem artikleid luues lisa kindlasti see loodud konto tulukontoks.

Edasi vaata üle vaikimisi kontod. SmartAccountsis Sätted → Vaikimisi kontod, Erply Booksis Sätted → Algandmed → Süsteemikontod.

Vaikimisi kontosid kasutatakse programmis automaatselt loodavate raamatupidamistehingute jaoks või on moodulis eeltäidetud.

 • Müügikonto – kas teenus või kaup? Võid luua ka uue konto. Valikus on Tulud teenuste müügist, Tulud ostetud kauba müügist või Põhitulu.
 • Ostukonto – kauba või teenuse kulu? Valikus Kaubad, materjalid, teenused, Kaubakulu või Teenuste kulu.

Algsaldod

Kui toimub programmi vahetus, siis tuleb lisada eelmise perioodi algsaldod. Kui aga asutasid ettevõtte, siis tuleb osakapital kajastada algsaldona. Majandusaasta aruanne algab ka algbilansiga ehk tee selgeks, kuidas peaksid osakapitali kajastama. Kajastamine on kirjas põhikirjas. kas osakapital tasutakse asutamisel, on määratud konkreetne tähtaeg või pole konkreetset tähtaega määratud. Vastavad kanded leiad artiklist Mis on bilanss. Kuupäevaks osaühingu asutamise kuupäev.

Algsaldod saad lisada:

 • SmartAccounts – Pearaamat → Pearaamatukanded → Lisa uus.
 • Erply Books – Sätted → Algandmed → Sisesta algsaldod.

Algdokumendid

RPS § 7. (1) Raamatupidamise algdokument on tõend, mille sisu ja vorm peavad vajaduse korral võimaldama kompetentsele ja sõltumatule osapoolele tõendada majandustehingu toimumise asjaolusid ja tõepärasust.

(2) Kui seaduses või selle alusel antud määruses ei ole sätestatud teisiti, peab algdokument sisaldama majandustehingu kohta vähemalt järgmisi andmeid:

 • toimumisaeg;
 • majandusliku sisu kirjeldus;
 • arvnäitajad, näiteks kogus, hind ja summa.

(3) Kui raamatupidamiskohustuslase tehingupooleks on raamatupidamiskohustuslane, riigiraamatupidamiskohustuslane või välismaa juriidiline isik, peab kauba võõrandamise või teenuse osutamise kohta esitatud arve sisaldama lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule ka arve numbrit või muud identifitseerimistunnust ja tehingupooli identifitseerida võimaldavaid andmeid.

(4) Majandustehingu kirjendamisel raamatupidamisregistrites tuleb alg- või koonddokumendile lisada viide kirjendile.

Algdokumentideks on:

 • ettevõtte poolt väljastatud müügiarved
 • saadud ostuarved
 • sularahaarved ja kviitungid
 • saatelehed
 • maksekorraldused
 • pangakonto väljavõtted
 • kuluaruanded koos kuludokumentidega
 • lähetuse otsused
 • lähetuse aruanded koos kuludokumentidega
 • kassadokumendid (sissetuleku ja väljamineku orderid)
 • lepingud, volitused
 • aktid, otsused, käskkirjad, protokollid, korraldused jne.

E-arve

E-arve on XML-vormingus dokument, mis liigub elektroonilises keskkonnas tarkvarasüsteemide vahel ja seda ei ole vaja pärast loomist uuesti käsitsi sisestada. E-arve saatmise võimalusi vaata oma raamatupidamise programmist.

Erply Booksis on kõige soodsam kasutada E-arveldajat. Mine “Sätted” → “Integratsioonid” .

Vajuta nuppu “Loo ühendus”. Tuleb hoiatav kiri: “Eraldi lepingut pole vaja teha. Enne E-arveldaja kasutusele võtmist peame valideerima teie konto ja igakuisele arvele lisandub 1 EUR. Kas soovite jätkata?”

Mõne aja pärast annab Erply Books teada, et E-arveldajaga ühendus on aktiveeritud. Seitsme päeva jooksul peab ettevõtte juhatus kinnitama Ettevõtjaportaalis selle ühenduse. Peale Ettevõtjaportaali sisselogimist on info esilehel ja pead vajutama  nuppu Kinnita teenusepakkuja.

Peale kinnitamist näed infot vastava ettevõtte lehelt peale üldandmeid ja enne sidevahendeid.

E-arve saatmine Erply booksist:

 • Pealehel nupp “Nõuded ostjatele” või  MÜÜK → Müügiarved → Laekumata arved;
 • linnuta sobiv müügiarve;
 • vajuta nupule “Veel”;
 • vali “Saada: E-arveldaja”.

Selleks, et jälgida, mis arved on juba e-arveldajasse saadetud, tuleb aktiveerida 2 seadistust.

 • Ava “Sätted” → “Üldised sätted” ja lisa linnuke seadistusele “Näita dokumentide seoseid dokumendiotsingus?” ja “Kasuta väliseid ühendusi?” ning salvesta. Pärast seda uuenda lehte.
 • Nüüd ava “Müük” → “Laekumata müügiarved” → “Laekumata müügiarved” ja näed seal veergu “Ühendused”. Kui sinna tekib kirjeldus “e-arveldaja” tähendab, et arve on e-arveldajasse edastatud.

Kuidas SmartAccounts’is? Ilma lepinguta on võimalik e-arveid SmartAccounts’ist ainult välja saata. Mahupõhises paketis võetakse ühe e-arve väljasaatmise eest kannete saldost maha üks kanne. Kui e-arve saatmine mingil põhjusel ebaõnnestub, siis kannet saldost ka ei lahutata.

Fikseeritud kuutasu paketis on e-arve saatmine tasuta. Omnivaga lepingu sõlmimine on vajalik juhul, kui lisaks e-arvete saatmisele soovib ettevõte kasutada ka teisi e-arvetega seotud teenuseid. Sellisteks teenusteks on näiteks e-arvete (ostuarvete) vastuvõtmine SmartAccounts’is, kinnitusringid, e-arvete edastamine kõikidesse kanalitesse (internetipank, tarkvara, e-post, paberkandja).

Kui kasutad mingit muud programmi ja siiski on vaja saata e-arvet, siis alternatiiviks on Fiteki keskkond arved.ee.

Raamatupidamise sise-eeskiri

RPS § 11. (1) Raamatupidamiskohustuslane, välja arvatud mikroettevõtja, on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab

 • kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning
 • reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist,
 • algdokumentide käivet ja säilitamist,
 • raamatupidamisregistrite pidamist,
 • tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel,
 • varade ja kohustiste inventeerimist,
 • raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi,
 • aruannete koostamise korda,
 • arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning
 • raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.
Raamatupidamise sisseseadmine maksab 1€/1kanne
E-kursus Raamatupidamine algajale, juhile, osanikule

Tekkis küsimusi? Küsi hinnapakkumist.