Kes on raamatupidamiskohustuslane?

Raamatupidamise seadus (lühend – RPS) § 2 Raamatupidamiskohustuslaseks on Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna, kohaliku omavalitsuse üksus, iga Eestis registreeritud era– või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal.

Raamatupidamise korraldamise põhinõuded

Raamatupidamise korraldamise kohustus on vastavalt äriseadustiku § 183 osaühingu juhatusel, kes võib raamatupidamisega tegeleda ise, palgata raamatupidaja või kasutada raamatupidamisteenust.

RPS § 4. Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud:

  • korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemusest ja rahavoogudest;
  • dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;
  • kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
  • koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras;
  • säilitama raamatupidamise dokumente.

Soovid rohkem teada? E-poest on võimalik soodsalt tellida e-kursus “Raamatupidamine algajale, juhile, osanikule“.

E-kursus “Raamatupidamine algajale, juhile, osanikule”